Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học với hai chủ đề về thực hiện dân chủ ở cơ sở và đưa Nghị quyết số 29 vào nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thường niên của Học viện, sáng ngày 15/12/2015, tại Phòng 403, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức Hội thảo khoa học với hai chủ đề “Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay” và “Đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI vào nghiên cứu, giảng dạy ở Học viện Hành chính Quốc gia“.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. PGS.TS. Trương Quốc Chính – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đào đồng chủ trì Hội thảo.

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc, phụ trách, điều hành Học viện và nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các cơ sở đào tạo ngoài Học viện, như: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học kiểm sát…và đông đảo cán bộ, giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở và Học viện cùng tham dự.

1PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đề nghị các đại biểu và các cán bộ, giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở tập trung trao đổi về các nội dung có liên quan trực tiếp tới chủ đề của Hội thảo. Đặc biệt, cần rút ra các bài học trong nghiên cứu về dân chủ ở cơ sở cũng như quan điểm của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà hai chủ đề của Hội thảo đề cập đến. Từ đó, đề xuất đổi mới các phương pháp giảng dạy đối với các nội dung này của Khoa.

2PGS.TS. Trương Quốc Chính trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều tham luận về chủ đề của Hội thảo, trong đó có thể kể đến các tham luận, như: “Một số vấn đề về quy chế dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam” của GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển; “Vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp” của TS. Hoàng Văn Cảnh (Đại học Công đoàn); “Nhận diện các chiều cạnh về dân chủ” của TS. Đào Ngọc Tuấn (Đại học Luật Hà Nội); “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” của PGS.TS. Đặng Khắc Ánh; “Đào tạo mũi nhọn – Hướng đi mới trong hoạt động đào tạo bậc Đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia” của NCS. Đỗ Hoàng Ánh;…

3

4

5

6Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

Qua các tham luận được trình bày, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi và làm rõ thêm về những nội dung có liên quan tới các chủ đề này.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Trương Quốc Chính đã bày tỏ cám ơn trân trọng tới các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian quan tâm và trao đổi về các nội dung liên quan tới chủ đề Hội thảo của Khoa. Đồng thời, khẳng định, Khoa sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu đó để tiếp tục hoàn thiện giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học vốn mang tính trừu tượng, hàn lâm mà Khoa đang đảm nhiệm cho phù hợp. Qua đó, giúp trang bị cho sinh viên, học viên thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và tư duy logic trước khi tiếp cận và nghiên cứu các môn học chuyên ngành ở các hệ đào tạo tại Học viện.

7 Toàn cảnh Hội thảo

 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.