Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh – Hiện trạng và giải pháp”

Sáng ngày 14/12/2015, tại Phòng 204, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề QLNN của chính quyền cấp tỉnh: Hiện trạng và giải pháp. PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là diễn giả chính của Hội thảo; các cán bộ, giảng viên của Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn cùng tham gia.

Tại Hội thảo, PGS.TS Ngô Doãn Vịnh đã nhấn mạnh tới mục đích của QLNN đối với các vùng và chỉ rõ sự khác biệt của hoạt động này ở Việt Nam so với các quốc gia Đông Á khác, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines… PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh cũng đề cập tới các chủ thể (người dân, doanh nghiệp và cơ quan QLNN) trong các hệ thống đô thị – nông thôn và mối quan hệ giữa các chủ thể này trong việc chi phối công tác QLNN đối với vùng Hành chính – kinh tế tỉnh ở nước ta.

Theo ông, để việc QLNN đối với các vùng hành chính – kinh tế có hiệu quả thì nhất thiết phải không ngừng đổi mới việc QLNN và cần tính tới yêu cầu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Để thấu hiểu về QLNN đối với vùng hành chính – kinh tế cần trang bị kiến thức thuộc rất nhiều lĩnh vực khoa học (triết học, chính trị học, toán học, kinh tế học, xã hội học, địa lý học…) và có kỹ năng kết hợp các loại kiến thực đó một cách khoa học.

Ở phần thảo luận, các đại biểu dự Hội thảo đã đưa ra các câu hỏi xoay quanh hai vấn đề chính là: Quản lý ngân sách đối với Chính quyền địa phương và các nguồn lực cần huy động để phát triển đô thị ở nước ta. Về nội dung quản lý ngân sách của chính quyền địa phương, PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh cho biết, đối với việc quản lý chi ngân sách, phải chú ý cơ cấu chi sao cho đáp ứng yêu cầu phát triển, cũng như cần chú ý giảm thiểu việc chi sai gây lãng phí, kém hiệu quả.

Còn đối với việc huy động các nguồn lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam, PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh đã dẫn chứng kinh nghiệm của Nhật Bản, CHDCND Lào và của một số địa phương ở Việt Nam như: Bà Rịa – Vũng Tàu,  Bình Dương, Thái Nguyên,… để minh chứng. Theo ông, để phát triển đô thị cần huy động các nguồn lực chính, như: nguồn lực tài nguyên đất, nguồn lực từ vốn nhà nước, nguồn lực từ vốn tư nhân, nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước và nguồn lực từ các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Ông cũng lưu ý, khi đề cập tới các nguồn lực để phát triển các đô thị, cần đề cập đến các nguồn lực tiềm năng và nguồn lực thực tế. Các cơ quan QLNN phải tìm mọi cách để huy động và phát triển các nguồn lực tiềm năng  thành nguồn lực thực tế, phục vụ cho sự phát triển đô thị.

Chiều cùng ngày, Khoa cũng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nội dung QLNN về biển đảo – Từ lý thuyết đến thực tiễn”.

 Một số hình ảnh của Hội thảo:

anh 1PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh trình bày tham luận tại Hội nghị

anh 3

anh 2Các đại biểu chụp hình lưu niệm

 

Trần Xuân Phú

 

Comments are closed.