Khóa Tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình lãnh đạo cấp vụ về “Hoạch định chính sách chiến lược và phát triển năng lực cho lãnh đạo cấp vụ”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa các đối tác Cộng hòa Pháp và Học viện Hành chính Quốc gia nhằm hỗ trợ cho Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ tại Việt Nam, trong hai ngày 26 và 27/10/2015, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng giảng viên về “Hoạch định chính sách chiến lược và phát triển năng lực cho lãnh đạo cấp vụ”. Báo cáo viên chính của Khóa Tập huấn là Ngài Jean François Verdier, Tổng Thanh tra tài chính, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Hành chính và Công vụ Pháp. 40 cán bộ, giảng viên Học viện và một số giảng viên thỉnh giảng của Học viện tham gia giảng dạy tại chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ đã tham dự Khóa Tập huấn.

Ngày 26/11, Ngài Jean François Verdier đã trình bày quy trình chính sách, trong đó phân tích rõ vai trò, chức năng và năng lực cần có của các vụ trưởng tương ứng với mỗi bước trong quy trình chính sách, từ khâu hoạch định đến thực thi, theo dõi, đánh giá chính sách. Ngày 27/11, Ngài Jean François Verdier đã trình bày nội dung “Phát triển năng lực quản lý cho lãnh đạo cấp vụ”, qua đó Ngài Verdier đã nêu khái niệm về nhà quản lý công, trình bày những khác biệt giữa khu vực công và khu vực tư, các khuynh hướng, quá trình vận động của quản lý công trong 10 năm qua, và hệ quả của quá trình vận động này đối với quản lý, trên cơ sở đó Ngài Verdier đã giới khung năng lực của lãnh đạo cấp vụ của Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm của cộng hòa Pháp trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Tại khóa bồi dưỡng, Ngài Verdier đã dành nhiều thời gian để giải đáp câu hỏi của cán bộ, giảng viên tham gia Khóa Tập huấn, đồng thời trao đổi về khả năng ứng dụng những kiến thức và kỹ năng thu được thông qua Khóa Tập huấn vào thực tiễn giảng dạy và quản lý ở Việt Nam.

Một số hình ảnh của Khóa Tập huấn:

_MG_9684

_MG_9696

_MG_9697

_MG_9697

_MG_9704

Quỳnh Hoa

 

Comments are closed.