Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam”

Ngày 15/15/2015, tại phòng họp B, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa chủ trì tọa đàm. Tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà khoa học uy tín và các nhà quản lý thực tiễn trung ương, địa phương: GS.TS Phạm Hồng Thái – nguyên chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Hữu Đức – nguyên Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; TS. Dương Quang Tung – nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; ông Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên chính vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cùng với sự tham gia của tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa Tổ chức và quản lý nhân sự.

Các trao đổi đã diễn ra xung quanh các nội dung về: Thuật ngữ chính quyền, chính quyền địa phương; Sự khác nhau giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn; Sự phân cấp phân quyền được nói đến trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2013 và những vấn đề cần nghiên cứu xung quanh nội dung phân cấp, phân quyền từ trung ương địa phương; Sự cần thiết phải có những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chính quyền đô thị, sự cần thiết phải xác lập quyền lợi đi liền với nghĩa vụ khi nâng hạng đô thị; Sự phức tạp của việc xây dựng chính quyền đô thị và những vấn đề đặt ra nhằm đảm bảo ăn sinh xã hội cho dân cư thành thị; Những mặt đã được và những điểm cần phải lưu ý trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; Những khó khăn Hà Nội đã và đang gặp phải trong việc xử lý các công việc liên quan đến phân cấp, phân quyền đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước tại thủ đô Hà Nội…

Kết thúc Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải đã gửi lời cám ơn chân thành và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý thực tiễn. Những đóng góp đó sẽ gợi mở cho khoa nhiều nội dung trong giảng dạy chuyên ngành chính của khoa và trở thành nguồn đề tài nghiên cứu khoa học bổ ích cho các học viên ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Học viện.

IMG_4768PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu đề dẫn

IMG_4780

IMG_4787

IMG_4790

IMG_4796

IMG_4801

IMG_4806

IMG_4815Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến trong buổi tọa đàm

IMG_4821

Tin, ảnh: Ngọc Phượng, Hoài Thu

Comments are closed.