Kiến trúc quy hoạch tổng thể cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Ngày 18/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-BNV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với mục tiêu xây dựng mới khu hành chính kết hợp một số chức năng phục vụ công tác đào tạo, thay thế khu nhà A cũ đã xuống cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết cho Học viện phát triển thành trung tâm quốc gia có vị thế ngang tầm khu vực quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học hành chính, cung cấp nguồn nhân lực hành chính có chất lượng cao cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và theo đúng định hướng chiến lược Phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Quy mô đầu tư:

- Phá dỡ nhà hành chính A đã xuống cấp để xây mới 01 công trình với quy mô gồm 02 tầng hầm, 23 tầng nổi, 01 tầng tum thang và kỹ thuật với diện tích xây dựng khoảng 2.667m2, diện tích sàn khoảng 36.061m2. Công trình được bố trí kết hợp các chức năng khu vực hành chính, giảng đường, thư viện, khu nhà khách cho giảng viên, học viên và dịch vụ.

- Đầu tư đồng bộ các hạng mục điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, điều hòa không khí và trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và làm việc.

Cổng thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu kiến trúc quy hoạch tổng thể cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia:

1.1 - Copy

Quy hoạch tổng thể mặt bằng.

2.2 - CopyTổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

2 - Copy

Mặt đứng tuyến hướng Tây Bắc.

3 - CopyKhông gian nội thất hội trường.

4 - CopyMặt đứng hướng Đông Bắc.

5 - CopyPhối cảnh tổng thể đêm hướng chính.

6 - CopyMặt đứng tuyến hướng Tây Nam.

7 - CopyMặt đứng tuyến hướng Đông Nam.

8 - CopyPhối cảnh góc hướng Tây Bắc – Đông Nam.

10 - CopyPhối cảnh góc đêm hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Như Ngọc

Comments are closed.