Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ, ngày 14/6/2021, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 68-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021).

anhtkyyeubnv004-16_25_45_181

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung tặng hoa chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên nhân dịp sinh nhật lần thứ 94.

Mục đích tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với ý nghĩa trên, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong toàn Đảng bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và của tổ chức Đảng cấp trên. Trong đó, chú trọng nội dung tuyên truyền về vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động sinh động, thiết thực, hiệu quả tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gắn với việc kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2021) và Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ, ngày 18/01/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Tuyên truyền, vận động đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chú ý đón xem Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật và phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tham gia Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Yêu cầu các cơ quan thông tin báo chí của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, bố trí chương trình, nội dung phù hợp. Chú trọng nội dung tuyên truyền về vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ. Cổng Thông tin điện tử của Bộ mở chuyên mục “Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ”, đăng toàn văn Đề cương tuyên truyền kèm theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, đưa tin kịp thời các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ban, ngành, địa phương, của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Văn phòng Bộ khi xây dựng Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tổ chức Đoàn đến thăm khu lưu niệm, nhà lưu niệm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan để tham gia các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức Cuộc triển lãm “Tài liệu lưu trữ về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” tại trụ sở Bộ Nội vụ.

Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước tham mưu với Lãnh đạo Bộ tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về các nội dung tuyên truyền, nhất là về vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên trong việc tổ chức chính quyền, an ninh, nội trị trong thời kỳ nước nhà mới giành lại được chủ quyền.

Đối với các tổ chức đoàn thể của Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, Công đoàn Bộ tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ chào mừng; Hội Cựu chiến binh tuyên truyền về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người chiến sĩ cách mạng trung kiên, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền để giáo dục thế hệ trẻ trong Bộ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Thời gian tuyên truyền từ nay đến 31/8/2021, cao điểm trong tháng 8/2021.

Công văn số 68-CV/BCSĐ: Xem tại đây

Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW: Xem tại đây

Như Ngọc

 

Comments are closed.