Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 29/6/2024, tại Hội trường tầng  2 , Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng dự và phát biểu bế giảng lớp học.

Tham dự Lễ Bế giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Quản lý bồi dưỡng; giáo viên chủ nhiệm lớp cùng các học viên của lớp học.

 e5ba5c28bd7b1f25466a (1)

ThS. Ngô Thị Phương Anh - Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024 được tổ chức theo hình thức học trực tiếp tại Học viện Hành chính Quốc gia; cơ cấu thành phần học viên đa dạng đến từ nhiều bộ, ngành, cơ quan khác nhau, nhiều học viên hiện là Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương và các học viên được quy hoạch vào các chức vụ trên. Đây cũng là điều kiện cơ bản thuận lợi cho học viên trong việc tiếp thu và nghiên cứu. Ngay sau khi khai giảng, lớp học đã nhanh chóng ổn định tổ chức và học tập, việc tổ chức quản lý lớp học được duy trì tốt, các đồng chí học viên có ý thức tự giác cao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, thực hiện đầy đủ các khâu trong quá trình học tập do Học viện quy định.

 b042cd733120937eca3130

ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định khen thưởng và cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong quá trình học tập, các học viên trong lớp đã được nghe giới thiệu 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, nghiên cứu khảo sát thực tế 01 ngày tại UBND huyện Văn Giang (Khoá 04) và Nhà Quốc Hội (Khoá 05). Trực tiếp trao đổi, trình bày là các Giáo sư, Phó giáo sư, giảng viên cao cấp trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia. Kết quả khóa học, có 118 học viên được cấp chứng chỉ.

1c1493266f75cd2b946420 3fbf478ebbdd198340cc21 14e793d66f85cddb949418 74d79ce160b2c2ec9ba319 945563639f303d6e642122 a8c576f68aa528fb71b425 40c5ccf730a492facbb524

 TSTống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trao giấy khen và chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.

 e4469f776324c17a983526

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, TS. Tống Đăng Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lớp bồi dưỡng đã đạt được trong thời gian học tập tại Học viện. Mặc dù có nhiều công việc chuyên môn cần phải giải quyết, nhưng các học viên đã rất nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả tốt. Sự nhiệt tình, trách nhiệm và nắm vững kiến thức trong giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên cao cấp của Học viện đã đóng góp không nhỏ cho việc truyền thụ và hiệu quả thu được của khóa học. TS. Tống Đăng Hưng bày tỏ mong muốn các học viên trên cơ sở tiếp thu các kiến thức đã được chia sẻ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách và quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị, nhằm thực thi công vụ một cách có hiệu lực và hiệu quả.

 490ccf3d336e9130c87f29 c5f35fc8829b20c5798a a1257e168245201b795428

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Bế giảng chụp ảnh lưu niệm.

 NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.