Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 12/4/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện trung tâm tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của Học viện.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, ThS. Lê Hoàng Anh – Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ công bố các quyết định nhân sự của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

20210412_115648ThS. Lê Hoàng Anh công bố các quyết định của Giám đốc Học viện.

Quyết định số 1111/QĐ-HCQG ngày 07/4/2021: bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Giảng viên chính, Phó Trưởng ban, phụ trách, điều hành Ban Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học viện HCQG từ ngày 07/4/2021.

HoangTS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân trao quyết định và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Tân Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 1116/QĐ-HCQG ngày 07/4/2021: bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Phân viện Học viện HCQG tại thành phố Huế giữ chức vụ Giám đốc Phân viện Học viện HCQG tại thành phố Huế, từ ngày 07/4/2021.

hienTS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Lương Thanh Cường trao quyết định và tặng hoa cho PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Tân Giám đốc Phân viện Học viện HCQG tại thành phố Huế.

Quyết định số 1118/QĐ-HCQG ngày 07/4/2021: bổ nhiệm có thời hạn 05 năm Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Cúc, Giảng viên chính, Trưởng phòng, Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế, Ban Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện HCQG từ ngày 07/4/2021.

cucTS. Đặng Xuân Hoan và TS. Nguyễn Đăng Quế trao quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Thị Thu Cúc, Tân Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế.

Quyết định số 1119/QĐ-HCQG ngày 07/4/2021: bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm Tiến sĩ Hoàng Ngọc Âu, Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn Chính sách tài chính quốc gia, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Chính sách tài chính quốc gia, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, Học viện HCQG.

AuTS. Đặng Xuân Hoan và TS. Lê Toàn Thắng trao quyết định và tặng hoa cho TS. Hoàng Ngọc Âu, Tân Trưởng Bộ môn Chính sách tài chính quốc gia, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công.

Quyết định số 1126/QĐ-HCQG ngày 07/4/2021: bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm Tiến sĩ Dìu Đức Hà, Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, Học viện HCQG.

haTS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân trao quyết định và tặng hoa cho TS. Dìu Đức Hà, Tân Trưởng Bộ môn Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công.

Quyết định số 752/QĐ-HCQG ngày 24/3/2021: bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm Tiến sĩ Đặng Thị Mai Hương, Giảng viên chính, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Tư vấn hành chính, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch đào tạo, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Học viện HCQG, từ ngày 01/4/2021.

huongTS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Hoàng Mai trao quyết định và tặng hoa cho TS. Đặng Thị Mai Hương, Tân Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch đào tạo, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học.

20210412_115723TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan chúc mừng 06 đồng chí đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tín nhiệm điều động, bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng của Học viện; chúc mừng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã được kiện toàn thêm lãnh đạo mới. Cho đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đều đã có trưởng đơn vị. Các vị trí phó trưởng đơn vị, trưởng, phó các phòng, bộ môn trực thuộc còn thiếu sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện kiện toàn trong thòi gian tới. TS. Đặng Xuân Hoan mong muốn với vai trò mới, các đồng chí được bổ nhiệm phát huy năng lực cá nhân, nghiên cứu và nắm vững chức năng, nhiệm vụ của đơn vị công tác và các quy chế, quy định hiện hành, tiếp tục có thêm nhiều giải pháp tốt, cùng ban lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đoàn kết, tập hợp được các viên chức, người lao động trong đơn vị, xây dựng một tập thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Học viện trong thời gian hiện nay cũng như những năm sắp tới phát triển xứng tầm với yêu cầu của Bộ Nội vụ, của Chính phủ đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, các đồng chí được bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trên cương vị mới, các đồng chí xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học hỏi, tiếp thu và phát huy truyền thống đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cá nhân, với tất cả tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện và đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ của mỗi viên chức, người lao động ở đơn vị.

20210412_120739ThS. Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

20210412_115904PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển phát biểu tại buổi lễ.

20210412_121233TS. Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, các đồng chí được bổ nhiệm đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Học viện và của các đại biểu đến dự.

20210412_121331

20210412_121309

20210412_121147

20210412_121019

20210412_120952

20210412_120820

20210412_120659

20210412_120556

20210412_120502

20210412_120359

20210412_120203

20210412_120140

20210412_120007

20210412_115927

20210412_115840

Như Ngọc

Comments are closed.