Lễ công bố và trao Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Chiều ngày 16/4/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

Tham dự buổi Lễ có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các Phó Giám đốc Học viện: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân; PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Nguyễn Đăng Quế; đại diện Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh Học viện và toàn thể viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Mở đầu buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. Theo đó, các quyết định này được Giám đốc Học viện ký ban hành cùng ngày 11/4/2018, dựa theo căn cứ của Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và là căn cứ cho việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. Giám đốc Học viện khẳng định, các quyết định được ban hành bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Giám đốc Học viện ghi nhận sự chỉ đạo kịp thời, có kế hoạch cụ thể của Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg; sự nỗ lực, trách nhiệm, khẩn trương của các ban soạn thảo; sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham mưu, tổ thư ký, tổ giúp việc cũng như các ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt, các nhà khoa học và các cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện trong quá trình xây dựng các quyết định.

3 (3)

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao quyết định cho đại diện các đơn vị

Để các quyết định sớm được triển khai và đi vào thực tiễn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quán triệt các nội dung của các quyết định đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, tiến hành rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, chuẩn bị cho việc xây dựng, sửa đổi quy chế làm việc của đơn vị; rà soát đội ngũ, xây dựng phương án dự kiến nhân sự lãnh đạo, quản lý các đơn vị cấu thành để báo cáo lãnh đạo Học viện xem xét, chỉ đạo. Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động trong đơn vị bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng, đúng người, đúng việc. Giám đốc Học viện cũng yêu cầu các đơn vị, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Học viện xem xét, quyết định.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao quyết định cho đại diện các đơn vị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao quyết định cho đại diện các đơn vị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan kêu gọi và tin tưởng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao quyết định cho đại diện các đơn vị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện trao quyết định cho đại diện các đơn vị

Tại buổi Lễ, TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện thay mặt các đơn vị được trao quyết định phát biểu cám ơn Ban lãnh đạo Học viện đã quan tâm và kịp thời chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định tập thể viên chức và người lao động của Học viện sẽ đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã để ra./.

 TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại buổi Lễ

TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại buổi Lễ</>

 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.