Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc kết nạp đảng viên, sáng ngày 02/4/2024, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (Lễ Kết nạp) cho đồng chí Trần Thị Hiền Linh.

Tham dự Lễ Kết nạp đảng viên, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; về phía Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Trung tâm, toàn thể các đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú của Trung tâm.

Buổi Lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự thủ tục kết nạp Đảng viên mới một cách trang trọng và nghiêm túc.

Đồng chí Trần Thị Hiền Linh đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

z5308716435175_0870b9ef3a54d5ab4bfcdd893cbd46b8

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Trung tâm phát biểu tại Lễ Kết nạp Đảng viên.

Tại Lễ Kết nạp, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã phát biểu giao nhiệm vụ và phân công đảng viên giúp đỡ đối với đồng chí Trần Thị Hiền Linh.

z5308720575993_a18d2a4176969fae80f04e98d3868af3

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ Học viện, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể và các đồng chí trong BCH Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Hiền Linh.

Thay mặt Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh chúc mừng đồng chí Trần Thị Hiền Linh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm và Học viện; đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí đảng viên được phân công quan tâm, giúp đỡ để đồng chí Trần Thị Hiền Linh sớm trở thành đảng viên chính thức.

z5308719131663_cc2d9deae8cded3955254dcb7264296a

 Chi bộ và quần chúng ưu tú của Trung tâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Hiền Linh.

Như Ngọc

Comments are closed.