Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 16/2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 06/7/2024, tại Phòng Truyền thống, Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 16/2024.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 z5608363538422_d4adc79a43f441655211422780521a6d

Quang cảnh Lễ Khai giảng.

Dự Lễ Khai giảng có: TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

 z5608363103761_bc0161eba2cde54efb254c55b365fc6a

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Học viện Hành chính Quốc gia đang từng bước xây dựng mô hình tổ chức học tập và thiết kế chương trình các khoá bồi dưỡng hướng tới việc tự học, lấy học viên làm trung tâm, từ tư duy dạy cách giải quyết vấn đề sang tư duy bồi dưỡng năng lực tìm kiếm vấn đề và lựa chọn vấn đề để giải quyết.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

z5608362970027_1739887d15c0341e43bc83707a080bfe (1)

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định tổ chức lớp.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

 z5608363360052_45bf0b4d9ba9da0bcf0f55d42eeec09e

Học viên An phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, học viên Vũ An, Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Cần Thơ phát biểu gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.