Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2024

(napa.vn) – Sáng ngày 04/5/2024, tại tỉnh Bắc Kạn, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2024.

quang canh

Quang cảnh Lễ Khai giảng.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể 49 học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2024 được tổ chức theo Quyết định số 2895/QĐ-HCQG ngày 02/5/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho 49 học viên là công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn.

Tống Đăng Hưng

TS. Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở, Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh chương trình lớp bồi dưỡng ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Thời gian qua, Học viện Hành chính Quốc gia và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn luôn có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều khóa bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn. Để tổ chức tốt khóa học này, TS. Tống Đăng Hưng mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn trong suốt quá trình khóa học diễn ra.

Đ.c Phạm Duy Hưng

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022, bao gồm: 2 chuyên đề về kiến thức chung; 6 chuyên đề về kỹ năng cơ bản và 2 báo cáo chuyên đề: quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực ở địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.

Như Ngọc

Comments are closed.