Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 (lớp A + B) năm 2021

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 21/8/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, Văn phòng Học viện; cán bộ quản lý lớp cùng 131 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

ThS. Lê Thị Thanh Hồng

ThS. Lê Thị Thanh Hồng công bố các Quyết định liên quan đến Lớp bồi dưỡng.

Tại buổi Lễ, ThS. Lê Thị Thanh Hồng, Chuyên viên Phòng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng và phân công chuyên viên quản lý lớp.

TS. Bùi Huy Tùng

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Bùi Huy Tùng khẳng định vai trò quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 18/2021 được tổ chức theo loại hình từ xa để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

TS. Bùi Huy Tùng lưu ý chương trình lớp bồi dưỡng lần này ngoài cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, mà còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Đỗ Văn Quang

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Cục trưởng, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan – Đại diện học viên lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Đại diện học viên của lớp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện, các Thầy, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất./.

Đại biểu 3

Đại biểu

Các học viên tham gia Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.