Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa II tổ chức tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (ngày 09/8/2019)

Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bô, công chức, viên chức của huyện Bảo Lạc vào lúc 08h00 sáng ngày 09/8/2019.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện có: ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; về phía huyện Bảo Lạc có: Ông Nguyễn Ích Chánh – Chủ tịch UBND huyện; các cán bộ quản lý, chuyên viên tham gia phục vụ lớp học và cùng toàn thể học viên.

Đồng chí Lê Phương Thúy - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai giảng, ThS. Lê Phương Thúy nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp nói riêng có vai trò quan trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và trực tiếp phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức rằng mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng không chỉ đơn thuần là được cấp chứng chỉ để bảo đảm đủ điều kiện cho kỳ thi nâng ngạch, mà quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để các học viên bổ sung những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác nhau phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Nội dung chương trình học gồm 18 chuyên đề giảng dạy được chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 8 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức hành chính nhà nước; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 8 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo cáo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Mai Hiền

Comments are closed.