Lễ ra quân kiến tập cho các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KH15

Ngày 14/4/2017, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ ra quân kiến tập cho các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KH15 tại Hà Nội, niên khóa 2014 – 2018. Dự buổi lễ ra quân có sự tham gia của lãnh đạo Ban Đào tạo; đại diện lãnh đạo các khoa, đơn vị của Học viện; các trưởng đoàn, phó đoàn kiến tập, cán bộ phụ trách học tập, chủ nhiệm lớp và đông đảo sinh viên KH15.

   Sau phần khai mạc của ThS. Phan Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, ThS. Phạm Thị Lợi – Phó Trưởng Ban Đào tạo đã công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn kiến tập đối với sinh viên các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy khóa 15 tại Hà Nội. Theo đó, tổng số sinh viên tham gia kiến tập đợt này gồm hơn 853 sinh viên, được chia thành 41 đoàn, kiến tập tại các cơ quan hành chính nhà nước ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Nghệ An,…Thời gian kiến tập từ ngày 17/4 đến ngày 28/4 và nộp báo cáo thực tập trước ngày 10/5/2016.

ThS. Phan Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ban Đào tạo, khai mạc Lễ ra quân kiến tập

ThS. Phan Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ban Đào tạo, khai mạc Lễ ra quân kiến tập

ThS. Phạm Thị Lợi - Phó Trưởng Ban Đào tạo công bố Quyết định kiến tập

ThS. Phạm Thị Lợi – Phó Trưởng Ban Đào tạo công bố Quyết định kiến tập

Thay mặt lãnh đạo Ban Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Ban Đào tạo đã nhấn mạnh: kiến tập là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học và là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. Thông qua hoạt động này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và thực tế tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn giúp sinh viên nắm vững về thể chế hành chính và một số vị trí công việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước nơi mình tham gia kiến tập. Đồng thời,  PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu chúc các em sinh viên có kỳ thực tập thành công, vận dụng tối đa những kiến thức hành chính đã được nghiên cứu, học tập trong 4 năm tại Học viện để nâng cao kiến thức, trình độ của bản thân sau kỳ thực tập. Mong các em luôn giữ vững truyền thống học tập và tự hào là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu –Trưởng Ban Đào tạo dặn dò các sinh viên bảo đảm kỳ kiến tập đạt kết quả tốt

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Ban Đào tạo dặn dò các sinh viên bảo đảm kỳ kiến tập đạt kết quả tốt

Comments are closed.