Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 05/6/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm theo hình thức Giám đốc Học viện đặt hàng năm 2021.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì.

Cường

PGS.TS. Lương Thanh Cường chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện; các ông, bà thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài; Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện và các thành viên tham gia đề tài.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên tham gia đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài.

Quế

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài.

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm theo hình thức Giám đốc Học viện đặt hàng, năm 2021, Học viện triển khai đề tài “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2026”.

Đây là đề tài được triển khai trong bối cảnh Đảng và Nhà nước định hướng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện, phát triển Học viện thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực; đặc biệt Học viện Hành chính Quốc gia đang có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ quan chủ quản với mục tiêu tìm ra mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp với Học viện. Gần đây nhất là kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu và cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Thêm nữa, sau 03 năm triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với việc dừng tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ năm 2018, việc đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế, tìm ra những định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay để hiện thực hóa Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045.

Nhằm nghiên cứu các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia, nhóm thành viên tham gia đề tài triển khai: Đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia; Nghiên cứu những vấn đề đang đặt ra đối với Học viện giai đoạn 2021-2026; Đề xuất các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Học viện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục kèm theo, đề tài được triển khai thành 02 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia; Chương 2: Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2026.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở, góp phần hoàn thiện thuyết minh đề tài và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá đây là đề tài có tính cần thiết, cấp thiết trong giai đoạn Học viện đang có những chuyển biến tích cực về mọi mặt hoạt động sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt hướng tới các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khi sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện, việc đặt ra yêu cầu thay đổi quy mô, đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

ĐXH

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài đã đáp ứng được những nội dung cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, đồng thời đưa ra các giải pháp tích cực nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện trong thời gian tới.

Nhằm hoàn thiện hơn nữa các yêu cầu về khoa học của một đề tài trọng điểm của Học viện, các thành viên Hội đồng cũng đề nghị Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài nghiên cứu, xem xét mở rộng quy mô đề tài, đồng thời chỉnh sửa một số yếu tố về kết cấu, nội dung, các căn cứ, luận cứ, việc sử dụng các thuật ngữ khoa học chuyên sâu để đề tài có sức thuyết phục và hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được những yêu cầu bức thiết về mặt khoa học đang đặt ra đối với Học viện trong bối cảnh có những thay đổi, chuyển mình mang tính lịch sử.

Phát biểu kết luận buổi xét duyệt thuyết minh đề tài, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cần thiết, cấp thiết. Hội đồng nhất trí thông qua thuyết minh đề tài do chủ nhiệm đề tài trình bày. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nghiên cứu, tiếp thu đối với các vấn đề sau: điều chỉnh tên đề tài “Nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2021-2026” thành giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; rà soát lại mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cũng như kết cấu đề tài cho logic hơn. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu nếu có nhu cầu cần tăng kinh phí thì trình dự toán để Giám đốc Học viện quyết định. Chủ nhiệm đề tài có kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên tham gia để bảo đảm tiến độ nghiên cứu, theo hướng hoàn thành càng sớm càng tốt. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Lương Thanh Cường kính đề nghị Giám đốc Học viện xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cho chủ nhiệm và nhóm thành viên tham gia.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Thu Vân

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Phản biện 1 phát biểu tại buổi làm việc.

Mai

PGS.TS. Hoàng Mai, Thành viên Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Lê

TS. Đặng Thành Lê, Thành viên Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Sản

TS. Nguyễn Minh Sản, Thành viên Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Oanh

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Thành viên Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Như Ngọc

Comments are closed.