Phí qua trạm Thành Hải, Ninh Thuận từ 15.000 đồng/vé

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mức phí qua trạm này sẽ từ 15.000 đồng/vé/lượt.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến ngày dự án xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn: Km1525 ÷ Km1551+400, Km1563+000 ÷ Km1567+500, Km1573+350 ÷ Km1574+500, Km1581+950 ÷ Km1584+550, Km 1586+000 ÷ Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận đủ các điều kiện sau: Đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; trạm thu phí Thành Hải đã được di chuyển về vị trí mới đảm bảo khoảng cách với trạm thu phí Cam Thịnh theo quy định, mức thu phí được đề xuất như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức phí là 15.000 đồng/vé/lượt, 450.000 đồng/vé/tháng; 1.200.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn mức phí là 22.000 đồng/vé/lượt, 660.000 đồng/vé/tháng; 1.800.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit mức phí là 120.000 đồng/vé/lượt, 3.600.000 đồng/vé/tháng; 9.700.000 đồng/vé/quý…

Mức thu áp dụng kể từ sau ngày dự án xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn: Km1525 ÷ Km1551+400, Km1563+000 ÷ Km1567+500, Km1573+350 ÷ Km1574+500, Km1581+950 ÷ Km1584+550, Km 1586+000 ÷ Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận đảm bảo các điều kiện nêu trên được đề xuất như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức phí là 35.000 đồng/vé/lượt, 1.050.000 đồng/vé/tháng; 2.835.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit mức phí là 200.000 đồng/vé/lượt, 6.000.000 đồng/vé/tháng; 16.200.000 đồng/vé/quý…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.