Quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

1. Quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

 

20200203_091643

Comments are closed.