Quyết định 2272/QĐ-HCQG về việc công nhận kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt I năm 2015

img093 img094 img095 img096 img097 img098 img099 img100 img101 img102 img103

Comments are closed.