Quyết định công nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho thí sinh dự thi tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 4 năm 2023

Xem chi tiết:

Quyết định

Hà Nội

Huế

Tây Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh

Comments are closed.