Quyết định số 2274/QĐ-HCQG về việc công nhận kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt I năm 2015

img110 img111 img112 img113 img114 img115 img116 img117

Comments are closed.