Quyết định số 3685/QĐ-HCQG ngày 10/11/2020 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của HVHCQG đối với thí sinh Trần Phương Thảo

12

Comments are closed.