Quyết định số 3986/QĐ-HCQG ngày 30/11/2020 về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của HVHCQG đối với người dự tuyển sử dụng chứng chỉ không đúng quy định

QDQD2

Comments are closed.