Quyết định số 4462/QĐ-HCQG ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của HVHCQG

2.QD KQ trung tuyen_001

2.QD KQ trung tuyen_002

KQ2_001

KQ2_002

KQ2_003

KQ2_004

Comments are closed.