Quyết định số 472/QĐ-HCQG ngày 04/02/2021 về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của HVHCQG đối với người dự tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định

FILE-20210205-105838-CamScanner 02-05-2021 10.58_001

FILE-20210205-105838-CamScanner 02-05-2021 10.58_002

Comments are closed.