Quyết định tặng giấy khen cho học viên lớp Đại học liên thông Luật 20A hình thức vừa làm vừa học, đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.