Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hình thức chính quy, đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, tốt nghiệp năm 2023

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.