Quyết định thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của ông Ngô Đình Long

IMG_8077 IMG_8078

Comments are closed.