Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh được cấp chỉ số khoa học ISSN

(napa.vn) – Ngày 14/6/2022, Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 18/TTKHCN-ISSN về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng thông tin tới các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc về mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho ấn phẩm xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review.

  • Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh (State Management Review): ISSN 2815 – 6021
  • Cơ quan cấp mã số chuẩn quốc tế: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày cấp: 14/6/2022

issn-state-management-review

Như Ngọc

Comments are closed.