Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Tọa đàm khoa học: “Hoàn thiện quy chế các Văn phòng đại diện để hoạt động hiệu quả”

(napa.vn) – Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, sáng ngày 22/9/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện quy chế các Văn phòng đại diện để hoạt động hiệu quả” theo hình thức trực tuyến.

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm, về phía khách mời có: PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo; nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD báo Đại đoàn kết khu vực Bắc Trung Bộ; nhà báo Bùi Thanh Sơn, Trưởng VPĐD Tạp chí Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các giảng viên, chuyên viên, các nhà khoa học trong Học viện; phóng viên, biên tập viên Tạp chí QLNN và các cộng tác viên tại các VPĐD.

TS. Ng Quang Vinh

TS. Nguyễn Quang Vinh phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước khẳng định, trong quá trình 28 năm hình thành và phát triển (1993-2021), Tạp chí QLNN luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ, góp phần đáng kể trong công tác phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, là diễn đàn khoa học đăng tải các nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn QLNN, hành chính công và chính sách công; những kết quả nghiên cứ khoa học hành chính và QLNN ở trong nước và quốc tế; phổ biến kiến thức, công nghệ hành chính; góp phần tích cực, trực tiếp vào công tác tham vấn chính sách cho Bộ Nội vụ, trong nghiên cứu khoa học hành chính và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới của Tạp chí QLNN, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí QLNN đã mở các VPĐD tại 03 địa phương có Phân viện Học viện là TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Các VPĐD đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2020.

Việc sớm hoàn thiện Quy chế các VPĐD để hoạt động hiệu quả với các nội dung như: địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐD; tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nhân sự và cộng tác viên của VPĐD; nguyên tắc làm việc của VPĐD; phân công nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức phối hợp làm việc của VPĐD; chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động; xử lý sai phạm; các vấn đề liên quan khác… là đòi hỏi hết sức cấp thiết đối với Tạp chí QLNN hiện nay.

Để VPĐD hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và phát triển theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, TS. Nguyễn Quang Vinh đề nghị các đại biểu tham dự Tọa đàm tập trung thảo luận 05 nội dung sau:

       Một là, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về hoạt động của VPĐD;

         Hai là, thực trạng và những vấn đề đặt ra từ thực trạng các VPĐD, PVTT tại các tỉnh, thành phố hiện nay.

       Ba là, đặc điểm của tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí QLNN nói riêng, từ đó xây dựng các nội dung về quy chế hoạt động của VPĐD Tạp chí QLNN.

       Bốn là, kinh nghiệm hoạt động VPĐD của các báo, tạp chí, từ đó tham chiếu xây dựng hoàn thiện Quy chế hoạt động của VPĐD Tạp chí QLNN.

      Năm là, đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quy chế hoạt động của các VPĐD của Tạp chí QLNN.

TS. Ng Đăng Quế

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Tạp chí QLNN trong thời gian vừa qua với vai trò là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia. Tạp chí QLNN cần thiết được mở rộng, nối dài cánh tay hoạt động, đăng ký trao đổi hợp tác với các địa phương. Đây là chủ trương đúng để tăng thêm địa bàn hoạt động của Tạp chí. Được sự ủng hộ của 3 địa phương, Tạp chí QLNN đã mở được 3 VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Qua 1 năm, các VPĐD hoạt động ngày càng đi vào quy củ, thực sự tạo ra giá trị, kết nối mạnh mẽ của Tạp chí QLNN. VPĐD là mới, các hoạt động cần được tổ chức chặt chẽ, quy củ, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu các nhà khoa học, của xã hội. Thời gian qua, Tạp chí QLNN đã tích cực việc xây dựng quy chế, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các VPĐD. TS. Nguyễn Đăng Quế mong muốn các nhà khoa học tham dự Tọa đàm có những đóng góp, chia sẻ để Tạp chí QLNN có thêm kinh nghiệm, giải pháp để hoàn thiện quy chế hoạt động của các VPĐD, tranh thủ sự ủng hộ của các địa phương và các nhà khoa học, nhà báo ở các địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Tạp chí.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở.

1. Ng Thành Lợi

PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo phát biểu tại Tọa đàm.

Tham luận tại Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng quy chế Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí hiện nay ở Việt Nam”, PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo nhấn mạnh tầm quan trọng của VPĐD của mỗi cơ quan báo chí tại mỗi địa phương, khu vực, không chỉ về phương diện chuyên môn nghiệp vụ, quan hệ đối nội, đối ngoại mà còn có các quan hệ hợp tác trực tiếp với chính quyền địa phương. PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi xác định những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng VPĐD; cơ sở xây dựng VPĐD; đề xuất gợi mở qua kinh nghiệm thực tiễn xây dựng VPĐD của tạp chí Người làm báo.

2. Ngô Minh Tuấn

Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại Tọa đàm.

Khẳng định tầm quan trọng của VPĐD, nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho rằng VPĐD là cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí, một mặt cơ quan báo chí có thêm thông tin để đăng tải, các thông tin có tính toàn diện tại các vùng miền; việc nắm bắt thông tin tại các địa phương dược nhanh chóng; hình ảnh của các cơ quan báo chí được quảng bá; khả năng phát hành, thông tin tuyên truyền, quảng cáo được mở rộng. Tuy nhiên, VPĐD cũng là một gánh nặng về quản lý đối với cơ quan báo chí. Để phát huy tính tích cực, giảm bớt những mặt trái của các VPĐD, theo nhà báo Ngô Minh Tuấn cần lựa chọn cán bộ tốt, trung thực; có sự định hướng, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban Biên tập; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường đạo đức người làm báo; cần có quy định về quy chế hoạt động một cách chính quy, quy củ.

3. Trần Thị Mai

Đồng chí Trần Thị Mai – VPĐD Tạp chí QLNN tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Tọa đàm.

Đề xuất hướng xây dựng quy định đối với cộng tác viên cho các VPĐD Tạp chí QLNN, Trần Thị Mai – VPĐD Tạp chí QLNN tại tỉnh Đắk Lắk nêu 04 vấn đề: (1) Quy định nghĩa vụ và quyền lợi của cộng tác viên; (2) Quy định nhiệm vụ của Trưởng VPĐD trong phát triển đội ngũ cộng tác viên cho các VP phù hợp với mục đích, yêu cầu hoạt động của từng VPĐD; (3) Quy định cơ chế trao đổi thông tin, giao lưu định kỳ giữa cộng tác viên với Trưởng VPĐD Tạp chí; (4) Quy định cơ chế phân công theo dõi, hướng dẫn cộng tác viên mới nhằm định hướng cách thức trình bày kết quả nghiên cứu theo quy định của Tạp chí, đôn đốc và tư vấn cộng tác viên trong tương tác và viết bài phù hợp với kế hoạch của Tạp chí.

4. Ng Anh Tuấn

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD báo Đại đoàn kết khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD báo Đại đoàn kết khu vực Bắc Trung Bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động của VPĐD trong các vấn đề về: Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; Tạo sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ văn phòng, quan hệ tốt với đồng nghiệp cơ quan báo bạn; Xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan, đơn vị.

5. Bùi Thanh Sơn

Nhà báo Bùi Thanh Sơn, Trưởng VPĐD Tạp chí Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm.

Chia sẻ tại Tọa đàm, nhà báo Bùi Thanh Sơn, Trưởng VPĐD Tạp chí Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Không để tình trạng “khoán doanh thu” và không kiểm soát được hoạt động của VPĐD”. Để chấm dứt tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các VPĐD, PVTT, nhà báo Bùi Thanh Sơn cho rằng các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các VPĐD, PVTT thuộc quyền, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

6. Đoàn Kim Huy

ThS. Đoàn Kim Huy – Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup phát biểu tại Tọa đàm.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng đại diện Tạp chí Quản lý nhà nước”, ThS. Đoàn Kim Huy – Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các VPĐD Tạp chí QLNN: (1) Sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của các VPĐD Tạp chí QLNN; (2) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên thường trú; (3) Xây dựng cơ chế cung cấp và xử lý thông tin giữa Tòa soạn với các VPĐD; (4) Thực hiện hiệu quả công tác phát hành, quảng cáo và các hoạt động dịch vụ báo chí khác theo kế hoạch của Tạp chí QLNN; (5) Phối hợp, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phóng viên, cộng tác viên thường trú tại địa phương.

7. Ng Đình Quý

ThS. Nguyễn Đình Quý, Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, ThS. Nguyễn Đình Quý, Phân viện Học viện tại thành phố Huế cho rằng: Lãnh đạo Tạp chí sớm làm việc với Lãnh đạo các Phân viện ban hành quy chế việc trưng tập viên chức tham gia các VPĐD của Tạp chí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về báo chí cho các thành viên VPĐD; sớm ban hành các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn cho các VPĐD, để có định hướng phát triển cho các VPĐD phù hợp với từng vùng miền; tổ chức các cuộc giao lưu học thuật với các tạp chí khác trong khu vực để mở ra các hướng nghiên cứu mới cho Tạp chí; Phối hợp với các Phân viện phát hành các tập san dành cho học viên cao học, đối tượng mong muốn có công trình nghiên cứu nhằm hoàn thiện hồ sơ thi đầu vào cao học.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, TS. Nguyễn Quang Vinh chân thành cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các nhà báo, nhà khoa học đã phát biểu tại Tọa đàm; cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia đối với Tạp chí QLNN. Tạp chí QLNN sẽ nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện quy chế hoạt động của các VPĐD cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí trong thời gian tới./.

TS. Tạ Quang Tuấn

TS. Tạ Quang Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí QLNN tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đại biểu 1

Các đại biểu tham dự Tọa đàm theo hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.