Thời gian thi, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đợt 6 – năm 2023)

Xem chi tiết:

Huế

Tây Nguyên

Hà Nội vấn đáp

Hà Nội trắc nghiệm 

IMG_5271 IMG_5272

Comments are closed.