Thông báo 346/HCQG-SĐH về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt 1, năm 2015 tại Hà Nội

img033

Comments are closed.