Thông báo đăng ký khóa học “Kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh” của Trung tâm Đào tạo Việt Nam – Singapore

Cán bộ, giảng viên quan tâm tới khóa học vui lòng nhận mẫu đăng ký tại

Ban Hợp tác Quốc tế – Phòng 211 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia (trước ngày thứ Ba, 24/1/2016):

SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC

Comments are closed.