Thông báo danh sách sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 và 2018, học tại Hà Nội dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Xem chi tiết: Tại đây

Screenshot (477)

Comments are closed.