Thông báo danh sách thí sinh dự thi B1 – đợt 4, năm 2023 và thông báo chuyển địa điểm thi

Xem chi tiết:

Danh sách thí sinh

Danh sách thí sinh thi vấn đáp

Thông báo chuyển địa điểm thi

Comments are closed.