Thông báo danh sách thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương B1 đợt 3, năm 2023

- Kỹ năng nghe – đọc – viết

Kỹ năng vấn đáp

Lịch làm việc 

Comments are closed.