Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Xem chi tiết: Thông tư 06 Bộ KHCN

IMG_8070 IMG_8071

Comments are closed.