Thông báo điểm thi, điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo điểm thi điểm Trúng tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021_001

Thông báo điểm thi điểm Trúng tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021_002

Ngành Quản lý công: Nganh Quan ly cong

Ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Nganh Luat Hien phap va Luat Hanh chinh

Ngành Tài chính – Ngân hàng: Nganh Tai chinh Ngan hang

Ngành Quản lý kinh tế: Nganh Quan ly kinh te

Mẫu đơn phúc khảo tại đây: Mau don phuc khao

Comments are closed.