Thông báo điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển và kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2022

AD25103F-BC94-4FF4-A8BA-B58EBE4A6A84 D9156874-0125-40D7-888F-BAB4F3A34A51 2DA6FC58-D6D3-4940-AC5F-0EA8E8C614AE EC219C10-7E01-41B9-B79F-A76BC1DF6477 6F72DF04-E404-4FCD-AE0E-B7A32AF34EDA 5E5A039F-B5D7-4D3E-8230-46F499200ACF C9E64AFA-397F-49B2-8661-F60A071E4F9D 5950B9DA-9F57-463A-AA31-FE9FA6AC8A87 64B1725D-446F-42DA-AC65-5260BED3704D 8B70CD17-5791-4B81-A2A2-D343D95E9552 BFB76418-B7B3-4135-ACC7-7FBCA1DAD73B 3FF36A47-AC5F-438F-BCE9-208E563B9353 34B0AD12-4920-4BA8-8CB9-761DEB42BD32 39348E8D-1DD7-4D90-A413-258A2958D1C4 5A27688D-0A7E-4848-BB0F-F5C3C2605417

Comments are closed.