Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ tương đương B1 đợt 3 năm 2023

Xem chi tiết:

Thông báo 

Danh sách đạt

Danh sách chưa đạt 

Comments are closed.