Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đợt 1 – năm 2024)

Tải bảng điểm: Tại đây 

IMG_8285 IMG_8286

Comments are closed.