Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 4 lần 2 năm 2023

IMG_3629 IMG_3630 IMG_3631 IMG_3632

Comments are closed.