Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 5 năm 2023

IMG_4443 IMG_4444 IMG_4445 IMG_4446 IMG_4447

Comments are closed.