Thông báo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 2 năm 2024)

Xem chi tiết: Điểm thi

IMG_9126

IMG_9127

Comments are closed.