Thông báo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 3 năm 2024)

IMG_9674 IMG_9675 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9679 IMG_9680 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9684 IMG_9685 IMG_9686 IMG_9687

Comments are closed.