Thông báo kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Học viện Hành chính Quốc gia đợt 1 năm 2024

IMG_9021 IMG_9022 IMG_9023 IMG_9024 IMG_9025 IMG_9026

Comments are closed.