Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng Tiếng Anh trình độ tương đương B1, khung tham chiếu Châu Âu tại Học viện Hành chính Quốc gia và các Phân viện Học viện đợt 2, năm 2022

396226E4-B7EE-4A0D-8A78-7AC734F137E1
CD60FDCE-2C66-40BB-BC01-6822EFA403DD

Comments are closed.