Thông báo nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 10/2022

Chi tiết tại đây: THÔNG BÁO DANH SÁCH XEM XÉT NÂNG LƯƠNG + PCTNNG T10-2022

Comments are closed.