Thông báo nâng lương và phụ cấp thâm niên tháng 04/2018

Quý vị xem thông tin chi tiết về thông tin nâng lương và phụ cấp thâm niên tháng 04/2018 tại link dưới:

Thông báo nâng lương thường xuyên và Phụ cấp thâm niên tháng 04/2018

Comments are closed.