Thông báo số 1114/TB-HCQG ngày 08/9/2021 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

20210908_161303

20210908_161320

20210908_161347

20210908_161406

Xem chi tiết: Danh sách vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Comments are closed.